කොටස් වෙළෙඳපොළේ සුවිශේෂී පිබිදීමක්. සියලු කොටස් ඒකක 171කින් ඉහළට. පිරිවැටුම රු. බිලියන 2.9 ඉක්මවයි

0
325

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ අද (08) දිනයේ දී කැපී පෙනෙන කාර්යසාධනයක් වාර්තා කරමින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය පෙර දිනයට සාපෙක්ෂව ඒකක 171.32 ක වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. මෙය 3.09% ක දැවැන්ත වර්ධනයක් වන අතර දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,724.54 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබිණ.

මේ අතර දිනයේ ගනුදෙනු පිරිවැටුම රු. බිලියන 2.9ක් ලෙසින් සටහන් වුණු අතර ඒ සඳහා ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී හි රු. මිලියන 786.44 ක සමස්ත වටිනාකමකින් යුතු ගිවිසාගනු ලැබූ (Crossing) ගනුදෙනු කිහිපයක් වැඩි දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදී. මෙහිදී රු. 130.00 – රු. 131.50 දක්වා මිල පරාසයන්වල කොටස් මිලියන 5.98 ක් ගිවිසා ගත් ගනුදෙනු ලෙසින් හුවමාරු විය.

මීට අමතරව සාමාන්‍ය ගනුදෙනු හරහා දෛනික පිරිවැටුමට වැඩි දායකත්වයක් ලබාදීමට එක්ස්පෝලංකා හෝල්ඩිංග්ස් කොටස් ගනුදෙනු හේතුවිය. රු. මිලියන 541.42 ක වටිනාකමකින් යුතු එක්ස්පෝලංකා කොටස් අද දින ගනුදෙනු වූ අතර ඊට අමතර ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් (රු. මිලියන 171.94), ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් – ඡන්ද බලය රහිත (රු. මිලියන 128.01) හා ටෝක්යෝ සිමෙන්ට් – ඡන්ද බලය සහිත (රු. මිලියන 121.12) ක් වශයෙන් රු. මිලියන 100 ඉක්මවූ ගනුදෙනු වාර්තා කළ සමාගම් කොටස් විය.

මේ අතර දිනය තුළ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වර්ධනය සඳහා කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස්, කාසනස්, සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස්, ඩිස්ටිලරීස් හා එක්ස්පෝලංකා යන සමාගම් වැඩි දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදී. පෙර දිනයට සාපේක්ෂව අද දින සමාගම් 181කම කොටස් මිල ගණන් ඉහළ ගිය අතර මිල පහළ ගොස් තිබුණේ සමාගම් 21 ක පමණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here