සියලු කොටස් ඒකක 500කින් පහළට. දිනයේ දෙවන වරටත් කොටස් ගනුදෙනු අත්හිටුවයි

0
123

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු අද (11) දින පස්වරු 12.18 ට යළිත් වරක් අත්හිටුවනු ලැබීය. දිනය තුළ සාමාන්‍ය ගනුදෙනු අත්හිටුවනු ලැබූ දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

S&P SL20 දර්ශක අගය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 7.50% ක් ඉක්මවා පහළ යාම මීට හේතුවයි. ගනුදෙනු අත්හිටුවන ලද අවස්ථාවේ දී S&P SL20 දර්ශක අගය 8.13% කින් පහළ ගොස් තිබුණි.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නැවත වතාවක් පස්වරු 12.48 ට වෙලෙඳපොළ ගනුදෙනු සඳහා විවෘත වන බව කියා සිටී.

ගනුදෙනු අත්හිටුවන ලද අවස්ථාවේ දී සියල කොටස් මිල දර්ශක අගය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 500.29 ක විශාල කඩා වැටීමක් වාර්තා කර තිබුණු අතර S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 250.92 කින් පහළ ගොස් තිබුණි.

මේ වන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 7,232.14 ක් හා S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 2,836.78 ක් ලෙසින් සටහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here