අන්තර්ජාතික Global Startup Awards උළෙලේ The Ecosystem Hero of the Year – සාක් කලාපිය සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

0
35

මෙවර අන්තර්ජාතික  Global Startup Awards තරඟාවලියේ  The Ecosystem Hero of the Year -2020 කාණ්ඩයේ  සාක් කලාපිය උළෙලේ  වීරයා සම්මානය  ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ නෙවින්දරී ප්‍රේමරත්න  දිනාගෙන  ඇත. වාර්ෂිකව  පැවැත්වෙන මෙම සම්මාන  උළෙලේ අරමුණ වන්නේ  අන්තර්ජාතිකව සෑම කලාපයකින්ම නව  ව්‍යායසායායක ප්‍රවර්ධනය සදහා විවිධාකාරයෙන් ප්‍රමුකත්වය ගෙන මෙහෙයක් සිදුකරන  ප්‍රබලයන් හා ක්‍රියාකරින්  ඇගයීම තුලින්  හොඳම තාක්‍ෂණ සමාගම් සහ දක්ෂ ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීමට උනන්දු කරවීමයි. මෙවර මෙම සම්මානය සදහා ඉදිරිපත්වූ අනෙකුත් තරඟකරුවන්  අතරින්  අවසන් වටය සදහා නෙවිදරී සමග  බංගලාදේශයේ ප්‍රකට විධායක නිලධාරියකු වූ Nirjohr Rahman , ව්‍යවසායකත්ව උපදේශකයකු වූ , Siddhartho Goushami  සහ Light Castle Partners ප්‍රධාන විධායක Bijon Islam   තරග වදින ලදී. කලාපිය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ නෙවින්දරී ගෝලීය Global Startup Awards සදහා සුදුසුකම් ලබයි. ඒ සදහා ලෝකයේ සියලූම කලාප ජයග්‍රාහකයින් ඉදිරිපත්වනු ඇත.

නෙවිදරී ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතයේ  ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිනියක ලෙස    නව ව්‍යවසායක ප්‍රවර්ධනය සදහා ආරම්භකළ Disrupt Asia සහ  Spiralation යන වැඩසටහන් තුලින් මෙරට නව ව්‍යාවසායකයන් සදහා ප්‍රමුඛ දායකත්වයක්  ලබාදී ඇත. කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් තුළ පැන නගින දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද, නව ව්‍යාවසායකයන්ට  එම ව්‍යාපාර  පවත්වාගෙන යාම සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ  නියෝජිතායතනයේ ආරම්භකළ අන්තර්ජාල සංවාද වේදිකා online මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්‍ෂණික ආරම්භකයින් සඳහා ආරම්භ කළ විශාලතම තනි අන්තර්ජාල වේදිකාව වූ  www.startupsl.lk  ඇය විසින්  කළමනාකරණය කරයි .   මෑතකදී පවත්වන ලද  ව්‍යාසයකත්ව  තරඟ වන Arimac Futurecast , an  ideathon, Agri-thon, hackX initiative සහ  Ingenuity Awards 2021  විනිශ්චයකාරවරියක ලෙස ද ඇය කටයුතු කර ඇත. මෙරට තාක්ෂණ පාදක සමාජයක් සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවෙදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ගෙනයන වැඩපිළිවෙලේ  ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් ලෙස  නෙවින්දරී  හදුනාගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here