රාජ්‍ය අංශයේ IT සැපයීම් ටෙන්ඩර් වැඩි අවස්ථා දේශීය Startup ව්‍යවසායකයින්ට

0
158

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ රාජ්‍ය අංශයට අවශ්‍යය සැපයීම් ටෙන්ඩර් වැඩි අවස්ථා දේශීය කර්මාන්ත ව්‍යාපාරිකයින්ට ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි. ඒ සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. මේ පිලිබඳව වූ චක්‍රලේඛය මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් (9.10.2020) නිකුත් කර ඇත.

පරිගණක මෘදුකාංග හා දෘඩාංග, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය හා ගෘහ භාණ්ඩ හා ආශ්‍රිත නිපැයුම් මීට ඇතුලත් වේ. තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රුපියල් මිලියන දෙකට අඩු සියලු කර්මාන්ත සැපයිම් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) http://startupsl.lk වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි දේශීය Startup ව්‍යාපාරිකයන් හට ලබාදිය යුතුවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නව ව්‍යවසායයකත්ව (Startup) වර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේ තාක්ෂණ නියෝජිතායතන මෙම වැඩසටහන අරඹා තිබේ. මෙම නව ප්‍රතිපත්තිය තුළින් නව ව්‍යවසායකයන් startup ඔවුන්ගේ ව්‍යයාපාරික අත්දැකීම වර්ධනය කරගැනීමටත් නව ආර්ථික අවස්ථා උදාකර ගනිමටත් දිරියක් වනු ඇතැයි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති ජයන්ත ද සිල්වා මහතා පවසයි. මෙරට පළමු වතාවට නව ව්‍යාපාරිකයන් (startup) සඳහා මෙම අවස්ථාව ලැබී ඇත. මෙමගින් දේශීය මෘදුකාංග හා දෘඩාංග නිෂ්පාදකයන්ට තම නිෂ්පාදන දේශීය වෙළෙඳපොළ තුල තහවුරු කරගැනීමට හැකිවීමෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට පිවිසීමට අවස්ථාවක් උදාවේ. මේ නිසා රාජ්‍යය අංශය පමණක් නොව පුද්ගලික අංශය ද දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ මෘදුකාංග හා දෘඩාංග මිලදීගෙන තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට සහාය දක්වන ලෙස ජයන්ත ද සිල්වා මහතා ඉල්ල සිටී. තම ආයතනය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවන් අනුව දේශීය තොරතුරු තාක්ෂණ නිපැයුම් සඳහා වූ බදු සම්පුර්ණයෙන්ම නිදහස් කිරිම එම ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයට මහත් පිටිවහලක් වී තිබෙන බව ජයන්ත ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දේ.

මේ අතර රුපියල් මිලියන 2ට වැඩි ටෙන්ඩර් මුල්‍යය ඇගයීමේදී අනිවාර්යය 30% ලකුණු ප්‍රමාණයක් දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබාදිය යුතු බව ද එහි සඳහන් වේ. 51% වැඩි ආයෝජනයක් ඇති දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් මිට ඇතුලත් වේ. එමෙන්ම මිලදී ගැනීම්වල දී ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ උපමානයන් හා උපදේශ ලබාගැනීම ද අත්‍යාවශ්‍ය බව මෙම චක්‍රලේඛයෙන් දක්වා තිබේ.

සියලුම අමාත්‍යාංශ, පළාත් සභා, දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යයාල, සියලුම රාජ්‍ය සංස්ථා හා රාජ්‍ය අනුබද්ධ ව්‍යාපාර හා ආයතන වෙත මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here