පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි පාඨමාලාවේ පුහුණුවට අයදුම්පත් කැඳවයි

0
168

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනි තනතුරට අදාළ පාඨමාලාවේ පුහුණුව සදහා බඳවාගැනීම සඳහා විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

2015 – 2016 හෝ 2017 යන වර්ෂවල අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් සමත් සිසුවියන්ට මේ සඳහා අයදුම් කළහැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ලබන මස පළමු වනදා දක්වා අයදුම්පත් භාරගැනෙන අතර ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.health.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි බව එම අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here