සුරේෂ් ඩි මෙල් EDB මුල් පුටුවට

0
209

Lanka Fishing Flies (පුද්) සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් ඩි මෙල් මහතා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) නව සභාපතිවරයා ලෙසින් පත්කර තිබේ.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති ප්‍රභාෂ් සුභසිංහ මහතා පසුගිය දා එම තනතුරින් ඉවත් වූ අතර ඒ අනුව නව සභාපතිවරයා ලෙසින් සුරේෂ් ඩි මෙල් මහතා පත්කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයකු වන ඩි මෙල් මහතා EcoWave (Gte) Ltd හා EcoWave Travels හි සභාපතිවරයා ද වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here