කෝටි 200ක වියදමින් කටුනායක කලුදියවල හරිත කර්මාන්තපුරයේ වැඩ කඩිනමින් ඇරඹීමට සූදානම්

0
158

කටුනායක, කලුදියවල රජයේ ඉඩමෙහි අක්කර 100කට අධික භූමිභාගයක හරිත කර්මාන්තපුරයක් පිහිටුවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් මිලියන 2000කට අධික පිරිවැයක් යොදවා ජලය, විදුලිය හා ප්‍රවේශ මාර්ග පහසුකම් සහිතව එම භූමිය පරිසර හිතකාමීව සංවර්ධනය කර බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත ඇරඹීම පිණිස ඉල්ලුම් කර ඇති ආයෝජකයන්ට ලබා දීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බවත් කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.දැනට බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත ඇරඹීම පිණිස ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති ආයෝජකයන් පිරිස 150කට අධික බවත් ඒ පිරිස අතරින් බතික් ඇතුළු දේශීය ඇඟලුම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, රබර්, ප්ලාස්ටික්, ඖෂධ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග, ඇසුරුම්කරණ, අගය එකතු කළ කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන යන නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජකයන්ට මෙම හරිත කර්මාන්තපුරයෙහි කර්මාන්ත ඇරඹීමේදී ප්‍රමුඛතාව ලැබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත ඇරඹීම පිණිස ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති ආයෝජකයන් 150කට අධික පිරිසට මෙසේ කර්මාන්තපුර පිහිටුවා පහසුකම් සැලසීමෙන් රුපියල් බිලියන 03කට අධික ආයෝජනයක් යටතේ රැකියා අවස්ථා 11,500කට පමණ උත්පාදනය වන බව ද වීරවංශ මහතා පෙන්වා දෙයි. මේ වන විට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ කර්මාන්තපුර 32ක් සක්‍රීයව පවත්වාගෙන යන අතර ඉන් 09ක් බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටා තිබේ. කටුනායක කලුදියවල කර්මාන්තපුරය ඉදිවන්නේ බස්නාහිර පළාතේ 10 වැනි කර්මාන්තපුරය ලෙසයි.කටුනායක කලුදියවල හරිත කර්මාන්තපුරය තුළ අක්කර 05ක භූමිභාගයක සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි අයුරින් සියලු පහසුකම්වලින් සපිරි වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් ද ඉදිකරන බවත් එමගින් හරිත කර්මාන්තපුරයෙහි කර්මාන්තකරුවන්ට සිය නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමේ ඉඩකඩ ද නිර්මාණය වන බවත් විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here