ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සේවා සීමාසහිතව හෙට සිට ඇරඹේ

0
33

ඊ චැනලින් මගින් වේලාවන් වෙන්කරගත් අයට පමණක් හෙට (28) සිට ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සේවාවන් ලබාදෙන බව එම ආයතනය පවසයි.

ඒ අනුව වේරහැර, පොළොන්නරුව, නුවරඑළිය සහ කළුතර ශාඛාවල සේවා සැපයීම තවදුරටත් සිදු නොකරන බව එම ආයතනය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here