මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ගුවන් මගීන්ට දැනුම්දීමක්

0
17

විදේශගතව සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් සඳහා පනවා තිබෙන තාවකාලික තහනම ජුනි 01 වනදා සිට ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි.

නමුත් පැමිණෙන දිනට, දින 14ක කාලයක් තුළ ඉන්දියාවට සංචාරය කර හෝ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් සඳහා එම තහනම දිගටම පවතින බවද එම අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here