රථ වාහන ආනයන සීමා ලිහිල් වේවිද? – මහ බැංකු අධිපතිගේ පිළිතුර

0
37

මේ වන විට රථවාහන ඇතුළු භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා පනවා ඇති  සීමා ලිහිල් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ගෙවුම් ශේෂයේ ත්තත්වය හැඩගැසී නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා පවසයි. මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් සිදුකරන ලද විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙහිදීී වැඩිදුරටත් පැවසුවේ අත්‍යාවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයන සීමා තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා යුතු බවයි. 12 වන ද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

2020 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට සිදුකරන ලද පෞද්ගලික රථවාහන ආනයනය සඳහා දරා ඇති වියදම ඩොලර් මිලියන 0.5 ක් වශයෙන් දැක්වෙන අතර ඒය 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ අගය වූ ඩොලර් මිලියන 83.9 හා සැසඳීමේ දී 99.5% ක අඩුවීමකි.

ඒසේම 2020 වසර තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කර තිබෙන පෞද්ගිලක රථවාහන සඳහා දරා ඇති මුළු වියදම ඩොලර් මිලියන 282.9 ක් වන අතර ඒය 2019 අගය වූ ඩොලර් මිලියන 815.7ට වඩා 65.3% ක පහළ යාමක් වේ.

මේ අතර 2020 වසරේ සමස්ත වෙළෙඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඩොලර් මිලියන 16,055.4 ක් දක්වා 19.5% කින් පහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here