බියගම මැටි ගම්මානයට MAS Intimates වෙතින් දැවැන්ත ඇණවුමක්

0
148

වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ MAS Intimates (PVT) Ltd ආයතනය අතර පසුගිය ඔත්තෝබර් මස 05 වන දින අත්සන් කල අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව එහි ප්‍රථම ඇණවුම 23 දින බියගම මැටි ගම්මානයේදී ලබා දී තිබේ.

ගිවිසුම අත්සන් කොට සති 06 ක් තුල රාජ්‍ය ආයතනයකින් ඇණවුම ලැබීම පිළිබදව තමා බෙහෙවින් සතුටු වන බව MAS Intimates (PVT) Ltd ආයතනයේ නිෂ්පාදන සහ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂක රුවන් කෑරගල මහතා පවසයි.

බියගම මැටි ගම්මානයේ කර්මාන්තකරුවන් පවසන්නේ තමන් හට වසර 20කින් මෙවැනි ඇණවුමක් ලැබී නොමැති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here