මෙසී සමකළ ලෝක වාර්තාව

0
157

එකම ක්‍රීඩා සමාජයක් නියෝජනය කරමින් ගෝල 643ක් ලබාගනිමින් ප්‍රකට පාපන්දු ක්‍රීඩක පේලේ තබා තිබූ වාර්තාව වර්තමානයේ සුපිරිම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා ලෙස සැලකෙන මෙසී විසින් සමකර තිබේ.

ඔහු බාර්සිලොනා කණ්ඩායම 2005 වසරේ සිට නියෝජනය කරයි.

මෙසී සිය 643 වැනි ගෝලය වැලෙන්ෂියා කණ්ඩායමට එරෙහිව රැස්කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here